Procesos de selección de persoal

Contratación dun maquinista-desbrozador

O Concello de Vila de Cruces convoca un proceso de selección para a contratación dun operario maquinista-desbrozador como persoal laboral temporal mediante o sistema de concurso-oposición e creación de bolsa de traballo.

 

Bases do proceso.

Relación de admitidos.

Acta do proceso de selección.

 

Debido a que a praza quedou deserta por non superar ningún dos aspirantes a proba práctica, convócase novamente a praza.

 

Anuncio da nova convocatoria.

Relación de admitidos.

Acta do segundo proceso de selección.

Resolución do proceso e creación da bolsa de traballo.