Procesos de selección de persoal

Contratación de persoal docente para curso AFD 2015

O Concello de Vila de Cruces convoca un proceso de selección para a contratación de persoal docente necesario para impartir o curso de formación profesional para o emprego (AFD 2015) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS como persoal laboral temporal.

 

Bases do proceso.

Desestimento do proceso de selección