Perfil do contratante

Dende o mes de outubro de 2015 o Concello de Vila de Cruces adheriuse á Plataforma de Contratos de Galicia para a publicación da información relativa á actividade contractual administrativa. Dende esta data en adiante, esta información pódese consultar no seguinte enlace:

 

Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación da Xunta de Galicia

 

Os procedementos comprendidos entre xuño de 2012 e outubro de 2015 pódense consultar no seguinte enlace:

 

Procedementos tramitados entre xuño de 2012 e outubro de 2015

 

Os procedementos iniciados antes do mes de xuño de 2012 pódense consultar no seguinte enlace:

 

Procedementos Anteriores a xuño de 2012