Equipo de Goberno

Candidaturas

Votos

Concelleiros

 

PP

1.461

 

6

 

PSdG - PSOE

339

 

1

 

BNG

760

 

3

 

XPC

911

 

3

 

 

Dese xeito, a corporación municipal está conformada a día de hoxe polas seguintes persoas:

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Luis Celso Taboada Sánchez XPC- Alcalde
Mireya Otero Martínez XPC
Julio López Carballal XPC
Alejandro Fiuza Mosquera BNG
Carlota María Salgado Leal BNG
Beatriz Gómez Sánchez BNG
Mª Del Carmen Silva López PSdeG-PSOE
Jesús Otero Varela PP
Mª Beatriz Iglesias Sánchez PP
Laura Rey Conde PP
Manuel Souto López PP
Diego Pallares Santos PP
José González López PP