Exposición pública do plan de ordenación de predios de especial vocación agraria